Belső Ellenőrzési szakterület bemutatkozó

egyetem

„Egy hazát sokféleképpen lehet és kell szolgálni,

mert annak sok mesterségre van szüksége.”

/Bessenyei György/

belső ellenőrzés olyan független, objektív bizonyosságot adó és tanácsadói tevékenység, amely hozzáadott értéket nyújt az intézmény működéséhez és növeli a szervezeti munkafolyamatok minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célkitűzések megvalósítását és a szervezet vezetését.

belső ellenőrzés (internal audit) az Egyetem felelős, szervezetirányítási, felügyeleti és munkavégzési rendszerének vezetői monitoring eleme.Az intézményi tevékenység szakmai színvonalának folyamatos emelése érdekében – éves ellenőrzési terv alapján, a bizonyosságot adó tevékenység keretében – megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazunk meg, elősegítve az egyes folyamatok rendszerhibáinak feltárását, a teljesítmények értékelését, a kockázatok csökkentését.

Tanácsadói tevékenységünk erősítésével célunk a hibák, hiányosságok megelőzése és a belső ellenőrzés hozzáadott érték teremtő képességének biztosítása.

 

 Az Egyetem 2012. és 2013. évre vonatkozó, jóváhagyott éves ellenőrzési tervei:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. évi módosított éves belső ellenőrzési terve

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. éves belső ellenőrzési terve

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. éves belső ellenőrzési terve

A belső ellenőrzés hatásköre

A belső ellenőrzés hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(Bkr.) határozza meg.

A belső ellenőrök függetlensége

A Bkr. és az Egyetem SZMSZ rendelkezései alapján a Belső Ellenőrzés tevékenységét az Egyetem rektoránakközvetlenül alárendelve, a hatályos jogszabályok, és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készült Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.A belső ellenőr funkcionális függetlensége azt jelenti, hogy a bizonyosságot adó és a tanácsadási tevékenységen kívül más – az Egyetem operatív működésével kapcsolatos – feladat ellátásába nem vonható be. Munkáját külső befolyástól mentesen, pártatlanul, tárgyilagosan, szakszerűen és felelősségteljesen köteles ellátni.A Belső Ellenőrzés alapvető célja számot adni arról, hogy a vizsgált területeken az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen történt-e.