Iparbiztonsági Tanácsadó Testületi értekezlet az NKE Katasztrófavédelmi Intézeténél

katasztrófa

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet,

Budapest, 2013. október 15.

2013. október 15-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete szervezésében az egyetem Bolyai termében került megrendezésre a „BM OKF Iparbiztonsági Tanácsadó Testület (IBTT) Kritikus Infrastruktúra Védelem Szekció értekezlete”.

A rendezvényt Prof. Emeritus Solymosi József ny. mk. ezredes a Testület elnöke nyitotta meg. Prof. Emeritus Halász László ny. mk. ezredes KIV szekcióvezető köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot Dr. Görög Katalintű. őrnagy BM OKF Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese képviselte.

Az értekezletet az IBTT titkára Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes az NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék munkatársa vezette, aki beszámolt az NKE-n folyó iparbiztonsági oktatási és tudományos tevékenységről.

Az ülés elsődlegesen célja az IBTT 2013. évi feladattervében tervezett feladatok teljesítési helyzetének áttekintése és értékelése volt.

Dr. Görög Katalin tű. őrnagy tájékoztatta a résztvevőket az ágazati létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos jogalkotási feladatokról, az energetikai ágazati kormányrendelet kihirdetéséről, a nem rendszeres  hulladékszállítással kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatokról, a közszolgáltatási (villamos, gáz és vízellátási) zavarok kezelésének rendjéről.

Dr. Görög Katalin előadást tartott a 2013. október 11-én megjelent  energiaágazatot érintő végrehajtási rendeletben foglaltakról, különösen az eljáró szervekről, az azonosítási és kijelölési eljárási rendjéről, az üzemeltetői feladatokról és a hatósági (szakhatósági) tevékenység menetéről.

Az értekezleten szakmai vitát követően a résztvevők megállapították, hogy az IBTT Kritikus Infrastruktúra Védelem szekciói tevékenységét a működési szabályzatának, a szervezeti és működési rendnek és a 2013. évi munkatervnek megfelelő ütemezésben és eredményesen hajtotta végre.